Kinder- en jongerencoaching

Al spelende wijs ga ik in gesprek en aan de slag met kinderen en jongeren. Het kan gaan over omgaan met faalangst, omgaan met spanning, grenzen durven aangeven en voelen, veiligheid vragen en zelf leren creëren. Het werken doe ik door te praten, vragen te stellen, maar vooral door spelletjes, opdrachtjes, tekenen en door met de honden te spelen en te werken.

Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen met autisme en NAH (niet aangeboren hersenletsel). Daarnaast heb ik expertise in comorbiditeit, waarbij kinderen meerdere diagnoses naast elkaar hebben. Hierdoor kan ik goed inspelen op specifieke behoeften en talenten van kinderen.

Samen maken we een plan en in een vooraf afgesproken periode gaan we op een positieve manier werken aan deze doelen. Bij de jongere kinderen (in overleg met ouders) zijn de ouders bij de coaching sessies aanwezig.