Remedial Teaching en onderwijsondersteuning

Als Remedial Teacher, onderwijsondersteuner en specialist SEN (Special Educational Needs) begeleid ik leerlingen.
Ik bied ondersteuning aan leerlingen in het reguliere- en speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij:

  • dyslexie en dyscalculie
  • leervoorwaarden zoals leren leren, leren plannen en organiseren
  • leren met ASS/Autisme, AD(H)D en NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Ook bied ik Remedial Teaching en onderwijsondersteuning op scholen. Onderwijs, Remedial Teaching en onderwijsondersteuning vinden zo onder 1 dak plaats waardoor er goede afstemming is en de lijntjes kort zijn.

Uitgangspunt in mijn ondersteuning is altijd het vergroten van het zelfinzicht en zelfvertrouwen van mijn leerlingen. Als je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt dan komen we er samen!

zaaioogst
zaaioogst
Thessy Geerards
Remedial Teacher & Dog Assisted Coach
M 06 40 20 89 17
info@zaaioogst.nl
privacyverklaring