zaaioogst

Remedial Teaching en onderwijsondersteuning

Als Remedial Teacher, onderwijsondersteuner en specialist SEN (Special Educational Needs) begeleid ik leerlingen vanuit mijn praktijk. Ik bied ondersteuning aan leerlingen in het reguliere- en speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit kan gaan om specifieke leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie. Maar ook om het leren leren, leren plannen en organiseren. Daarnaast bied ik ondersteuning met het leren bij autisme,  DCD (developmental coordination disorder) en NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Ook bied ik Remedial Teaching en onderwijsondersteuning op scholen. Dit is voor leerlingen, veelal met een Leerweg Ondersteund Budget (lwo leerlingen), die individueel of in kleine groepjes op school ondersteuning geboden wordt bij het leren. In overleg met school begeleid ik leerlingen voor een bepaalde periode op school, onder of na schooltijd waarbij ik aansluit aan de leerstof en leerbehoefte van de leerling en school. Onderwijs en de Remedial Teaching en onderwijsondersteuning vinden zo onder 1 dak plaats vinden waardoor er goede afstemming is en de lijntjes kort zijn.

Uitgangspunt in de ondersteuning zijn altijd de sterke en ontwikkelde kanten van de leerlingen en hoe zij deze kunnen gebruiken om andere vaardigheden te versterken.

zaaioogst